กิจกรรมเทศบาล

Big Cleaning Day ณ ชุมชนวัดโคก 28 พ.ย. 2564


 

 

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 Big Cleaning Day

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ

ร่วมกิจกรรมล้างทำความสะอาด Big Cleaning Day พื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา บริเวณชุมชนวัดโคก

เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้กลับคืนสภาวะปกติดังเดิม โดยมีชาวชุมชนวัดโคกให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม