เกี่ยวกับเทศบาล

ติดต่อเทศบาล


เกี่ยวกับเทศบาล
ติดต่อเทศบาล

 

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

เลขที่ 12 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0-2581-6400-1

โทรสาร 0-2581-5737

E-mail : [email protected]

facebook

แผนที่สำนักงาน

 

 

 

เบอร์ภายในเทศบาลเมืองปทุมธานี

 

คณะผู้บริหาร / หน่วยงาน

เบอร์กลาง / ภายใน

เบอร์ตรง

นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

0 – 2581 – 6400 - 1  ต่อ  1102

0 – 2581 – 5741

รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

0 – 2581 – 6400 - 1  ต่อ  1148

0 – 2581 - 6400 - 1

ปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี

0 – 2581 – 6400 - 1  ต่อ  1108

0 – 2581 - 5736

รองปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี

0 – 2581 – 6400 - 1  ต่อ  1105 , 1133

0 – 2581 – 6400 - 1

สำนักปลัดเทศบาล

0 – 2581 – 6400 - 1  ต่อ  1110

0 – 2581 - 5737

งานทะเบียนราษฎร

0 – 2581 – 6400 - 1  ต่อ  1132

0 – 2581 - 5747

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 – 2581 – 6400 - 1  ต่อ  1129

0 – 2581 - 6151

กองคลัง

0 – 2581 – 6400 - 1  ต่อ  1117

0 – 2581 - 4752

กองวิชาการและแผนงาน

0 – 2581 – 6400 - 1  ต่อ  1100

0 – 2581 - 1405

กองช่าง

0 – 2581 – 6400 - 1  ต่อ  1120

0 – 2581 - 5738

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0 – 2581 – 6400 - 1  ต่อ  1126

0 – 2581 - 5740

กองการศึกษา

0 – 2581 – 6400 - 1  ต่อ  1123

0 – 2581 - 5739

กองสวัสดิการสังคม

0 – 2581 – 6400 - 1  ต่อ  1153

0 – 2581 - 3360