เกี่ยวกับเทศบาล

โครงสร้างเทศบาล


เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองปทุมธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร

  

โครงสร้างเทศบาล